Drogi i chodniki w 2019 roku

W środę 6 marca 2019 roku Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu Magdalena Dąbrówka omówili plan inwestycyjny i remontowy dróg w Powiecie Kołobrzeskim na kolejne miesiące 2019 roku.

Plan przygotowywany jest w oparciu o wnioski mieszkańców oraz uzgodnienia z włodarzami gmin, z uwzględnieniem możliwości finansowych powiatu. Planowane są także duże inwestycje drogowe, współfinansowane ze środków zewnętrznych.

Rok 2019 to następujące zadania inwestycyjne, drogowe i remontowe w powiecie:

 • przebudowa ulicy Szkolnej w Charzynie etap III,
 • przebudowa ulicy Wylotowej w Kołobrzegu,
 • doświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Mazowieckiej w Kołobrzegu,
 • doświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Jedności Narodowej w Kołobrzegu,
 • doświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Wojska Polskiego w Charzynie,
 • przebudowa drogi powiatowej Kołobrzeg – Grzybowo – przygotowanie pozwolenia na budowę i wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków zewnętrznych (mamy już opracowaną dokumentację projektową),
 • opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Witosa w Kołobrzegu,
 • opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Głowaczewo – Karcino (zadanie realizowane wspólnie z Gminą Kołobrzeg),
 • remont drogi w Skoczowie,
 • remont ulicy Zdrojowej w Kołobrzegu,
 • dokończenie chodnika na ulicy Borkowskiej w Grzybowie,
 • wykonanie peronów autobusowych w Obrotach i Głowaczewie,
 • wykonanie chodnika w Bardach – etap III,
 • wykonanie chodnika wraz z przejściem dla pieszych w Skoczowie,
 • wykonanie chodnika wraz z zatoką autobusową w Jarkowie,
 • remont chodnika na ulicy Wojska Polskiego w Charzynie,
 • wykonanie chodnika na ulicy Szkolnej w Siemyślu – etap III,
 • wykonanie chodnika w Świeciu Kołobrzeskim.

W przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych, przy uwzględnieniu możliwości technicznych Zarządu Dróg Powiatowych, będą realizowane kolejne zadania zgłaszane przez mieszkańców.

Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonuje i planuje kolejne zadania:

 • remonty cząstkowe nawierzchni,
 • wymiana oznakowania pionowego,
 • odświeżenie oznakowania poziomego,
 • montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (lustra drogowe, linie wibracyjne, słupki ograniczające),
 • podcinka drzew i wycinka zakrzaczeń rosnących w pasie drogowym,
 • wykonanie nasadzeń zastępczych,
 • utrzymanie obiektów mostowych,
 • naprawa i czyszczenie kanalizacji deszczowych,
 • profilowanie dróg gruntowych,
 • profilowanie poboczy drogowych,
 • pomiary ruchu na drogach powiatowych.

Fot. Powiat Kołobrzeg

0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments