Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników DPS

We wtorek 11 sierpnia 2020 roku podczas zwołanego briefingu Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski wraz z Członkiem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anną Bańkowską poinformowali o pozyskanych przez Powiat Kołobrzeski, w ramach projektu pn. „RAZEM dla DPS”, środków finansowych dla Domów Pomocy Społecznej na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników DPS.

 

 

Realizacja projektu pn. „RAZEM dla DPS” wynika z zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.).

W ramach projektu przyznane i przekazane będą środki finansowe Domom Pomocy Społecznej na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników DPS (obejmujące okres 15 maja – 15 sierpnia 2020 r.).

Jak mówi Starosta Kołobrzeski – „Celem udzielania grantów jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19. Przewidziane w projekcie pn. „RAZEM dla DPS” działania związane z udzielaniem grantów mają charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19”.

Wniosek Powiatu Kołobrzeskiego o przyznanie grantu dla DPS Gościno i DPS Włościbórz został pozytywnie zaopiniowany. Obecnie czekamy na podpisanie stosownej umowy. Wnioskowana kwota wynosi 417.304,95 złotych, w podziale na:

DPS Gościno: 160.950,00 złotych,
DPS Włościbórz: 256.354,95 złotych.
Inne DPS-y funkcjonujące na terenie powiatu kołobrzeskiego występowały o przyznanie środków finansowych indywidualnie.

Grantodawca: Województwo Zachodniopomorskie, beneficjent projektu pn. „RAZEM dla DPS”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Realizator Projektu (ROPS UM WZ w Szczecinie): Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.

Instytucja Zarządzająca: minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

Instytucja Pośrednicząca: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Foto.: Powiat Kołobrzeski

0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments