Deklaracje na podatek od środków transportowych do 15 lutego

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Kołobrzeg, informuje o obowiązku złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych do 15 lutego br.

 

Informujemy, że stawki podatku nie zmieniły się i obowiązuje uchwała Nr XXXVII/550/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Kołobrzeg (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 4903)

Wzór deklaracji DT-1 wraz z załącznikami – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2436)

Terminy płatności podatku: podatek wpłaca się w 2 ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, na rachunek budżetu gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

 

 

Źródło.: UM KołobrzegKomentarze

avatar