Czas na deklaracje podatkowe na 2021 rok

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Kołobrzeg informuje o obowiązku złożenia przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, deklaracji podatkowych w poniższych terminach:

 

  • 15.01 – deklaracja na podatek rolny i podatek leśny
  • 31.01 – deklaracja na podatek od nieruchomości

Obowiązują druki Ministra Finansów zgodnie z rozporządzeniami z dnia 30 maja i 3 czerwca 2019 r.:

  • w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami – Dz. U. z 2019 r. poz. 1104,
  • w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny wraz z załącznikami – Dz. U. z 2019 r. poz. 1105,
  • w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny wraz z załącznikami – Dz. U. z 2019 r. poz. 1126.

Stawki podatku od nieruchomości na 2021 bez zmian – uchwała Nr XV/195/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 listopada 2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kołobrzeg (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 5815)

Jednocześnie informujemy, iż nie została obniżona cena skupu żyta ani cena drewna, przyjmowana jako podstawa obliczania podatku rolnego oraz podatku leśnego na obszarze Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2021.

Uchwała oraz druki dostępne są na stronie BIP Urzędu Miasta Kołobrzeg… przejdź do wykazu deklaracji

 

 

Źródło.: UM KołobrzegKomentarze

avatar