Blisko 9 mln zł z rządowego programu na przebudowę dróg lokalnych

Wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz podpisał dziś cztery umowy w ramach rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2018)

Beneficjentami podpisanych umów są powiaty: kołobrzeski i koszaliński oraz gminy: Postomino i Kołobrzeg.

– Kolejne rządowe pieniądze płyną do samorządów na poprawę lokalnej infrastruktury – podkreśla wicewojewoda Subocz – Dzisiejsze umowy opiewają na łączną kwotę 8 mln 852 tys. 269 zł. Dla samorządowców to realna pomoc w odbudowie i remoncie tych dróg, które są najbardziej potrzebne społeczności lokalnej. Całkowity koszt wszystkich dziś podpisanych inwestycji to prawie 18 mln zł.

W powiecie kołobrzeskim zostanie przebudowana droga w Gościnie (od ul. Karlińskiej do ul. Lubkowickiej) o długości 0,5 km. Rządowe dofinansowanie tej przebudowy to 1 mln 421 tys 956 zł. Przebudowa ulicy wpłynie na podniesienie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego i warunków życia mieszkańców terenów zdegradowanych i zmarginalizowanych gospodarczo (wiejskie tereny po byłych PGR-ach). Poprawiony zostanie dostęp do instytucji o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa mieszkańców i bezpieczeństwa zbiorowego, m.in. do posterunku policji, straży miejskiej, ochotniczej straży pożarnej, znajdujących się w ww. ciągu ulic. Poprawi się również dostęp do znajdujących się w obrębie skrzyżowania przystanku autobusowego, urzędu pocztowego, sklepu, punktu handlowego oraz bezpośrednio przy realizowanym odcinku drogi – zakładu energetycznego, domu pomocy społecznej, przedszkola, piekarni, które mają kluczowe znaczenie dla lokalnej społeczności pod względem zatrudnienia. Całkowity koszt inwestycji – 3 mln 145, 5 zł.

W powiecie koszalińskim zostanie przebudowana droga powiatowa Niekłonice-Konikowo, o długości 2,5 km. Rządowe dofinansowanie tej inwestycji to 2 mln 956 tys 599 zł. Droga zlokalizowana jest w niedalekiej odległości od 100 tys. Koszalina, co wskazuje na jej ponadlokalność i konieczność przebudowy. Droga jest w bardzo złym stanie technicznym. Jej przebudowa ma ogromne znaczenie dla poprawy dostępności komunikacyjnej, w szczególności obszarów wiejskich. Stanowi dla mieszkańców Niekłonic i Konikowa główną drogę dojazdową do Koszalina i Świeszyna (siedziba gminy), w których znajdują się szkoły, przedszkola, urzędy, ośrodki zdrowia i zakłady pracy. Całkowity koszt inwestycji – 5 mln 513 tys 150 zł.

W gminie Kołobrzeg przebudowana droga w Grzybowie (ulica Nadmorska do skrzyżowania z ulicą Namiotową do skrzyżowania z ul. Bałtycką) o długości 0,5 km. Rządowe dofinansowanie tej inwestycji to 1 mln 473 tys 714 zł. Po przebudowie ulicy w Grzybowie, stanowić ona będzie alternatywną drogę przejazdu przez miejscowość Grzybowo i odciąży ulicę Kołobrzeską (czyli drogę powiatową Kołobrzeg-Dźwirzyno), która w trakcie sezonu turystycznego jest nadmiernie eksploatowana. Poprawi się dostępność komunikacyjna do punktów gastronomicznych i handlowych obiektów użyteczności publicznej – poczta i przedszkole, kościół. Przebudowa usprawni również ruch na skutek separacji ruchu – powstaną ciągi ruchu dedykowane pieszym i rowerzystom, poprawi się bezpieczeństwo dzięki przejściom dla pieszych z oświetleniem ostrzegawczym. Całkowity koszt inwestycji 2 mln 947,5 tys zł.

W gminie Postomino przebudowana zostanie droga gminna na odcinku Wilkowice-Staniewice o długości 3 km. Dofinansowanie tej przebudowy to 3 mln zł. Realizacja inwestycji poprawi komunikację lokalnych mieszkańców, którzy będą mieli lepszy dostęp do miejsc pracy na terenie miejscowości takich jak: Słupsk, Sławno, Postomino czy Duninowo. Poprawi się możliwość dojazdu mieszkańców do instytucji publicznych: Urzędu Gminy Postomino, Biblioteki Publicznej, Centrum Kultury i Sportu w Postominie czy Starostwa Powiatowego w Sławnie. Dzięki przebudowie drogi gminnej dzieci oraz młodzież będą miały lepszy dostęp do szkół w Staniewicach, Słupsku czy w Sławnie. Skrócony będzie też czas dojazdu do instytucji publicznych świadczących usługi w zakresie zdrowia (Ośrodek Zdrowia w Postominie czy Szpital Powiatowy w Sławnie). Przebudowa drogi będzie stanowiła także alternatywny dojazd turystów do miejscowości nadmorskich gminy Postomino, a w przypadku zablokowania drogi powiatowej 3741Z będzie istniała możliwość przejazdu alternatywną drogą przez Wilkowice. Całkowity koszt inwestycji 6 mln 307 tys. 200 zł.

Dane statystyczne:
Rok 2017
Kwota dotacji z budżetu państwa na 2017 rok wyniosła 44,5 mln zł.
Złożono 75 wniosków o dofinansowanie 75,4 km dróg, o wartości ok. 182 mln zł
Liczba dofinansowanych zadań: 36, w tym 20 zadań dot. dróg gminnych (o łącznej wartości
48.068 tys. zł) i 16 dotyczących dróg powiatowych (o łącznej wartości 46 902 tys. zł).
W 2017 roku realizowano budowę lub przebudowę 20,1 km dróg gminnych i przebudowę 20,5 km dróg powiatowych. Wartość zrealizowanych zadań wyniosła ok. 94,2 mln zł.

Rok 2018
Kwota dotacji z budżetu państwa na 2018 rok wynosi 44.5 mln zł.
Złożono 86 wniosków o dofinansowanie 82,1 km dróg, o wartości ok. 232 mln zł .
Zakwalifikowano do dofinansowania 32 zadania, w tym:
22 zadania dot. dróg gminnych (o łącznej wartości 46 705 tys. zł) – 15,7 km dróg
12 zadań dotyczących dróg powiatowych (o łącznej wartości 58 230 tys. zł) – 21,7 km dróg

Foto. ZUW w Szczecinie

0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments