Absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2019 rok

W piątek 5 czerwca 2020 roku odbywa się w trybie zdalnym XVII sesja Rady Powiatu w Kołobrzegu.

Najważniejszym punktem obrad było udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Kołobrzegu za 2019 rok. Zgodnie z przepisami głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium poprzedza przedstawienie przez Zarząd Powiatu raportu o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Dokument stanowi podstawę do szerokiej debaty, której zwieńczeniem jest podjęcie przez radnych uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania.

Kolejnym punktem w kierunku udzielenia absolutorium Zarządowi było rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2019 rok, a następnie podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok oraz w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Kołobrzegu za 2019 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok przedstawił Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski.

Po przedstawieniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Oddział Zamiejscowy w Koszalinie i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, przystąpiono do głosowania. Zarząd Powiatu w Kołobrzegu otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Za jego udzieleniem zagłosowało 14 radnych, przeciw zagłosowało 5 radnych. Udzielenie absolutorium przez Radę Powiatu oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego Zarządu Powiatu.

Podczas obrad radni podjęli również uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2020 rok,
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kołobrzeskiego na lata 2020,
  • w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w roku 2020,
  • w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych niektórych odcinków dróg powiatowych.

 

Fot.: Powiat Kołobrzeski 

0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments