1,8 miliona dla MZZDIOŚ na nowy sprzęt

Prezydent Miasta Anna Mieczkowska przeznaczyła 1 800 000,00 złotych na kapitał zakładowy spółki Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na zakup dwóch specjalistycznych pojazdów. Uchwała zmieniająca budżet miasta będzie głosowana przez radnych Rady Miasta na najbliższej sesji.

Pierwszy pojazd służy do odbioru odpadów komunalnych – bezpylny z bębnem obrotowym, prasą ślimakową o lekkiej konstrukcji i dużej ładowności, posiadający zbiornik na odcieki. Pojazd przystosowany jest do odbioru frakcji odpadów biodegradowalnych oraz popiołów. Drugi pojazd to duża zamiatarka uliczna do utrzymania czystości ulic, parkingów i placów. Jej zaletą jest to, że będzie w pełni skonfigurowana z różnym dodatkowym oprzyrządowaniem (różnego rodzaju szczotki, odsysacz liści itp.). Doposażenie miejskiej spółki jest niezbędne do tego, aby mogła w profesjonalny sposób świadczyć swoje usługi.

Dodatkowo MZZDIOŚ korzystając z pożyczki WFOŚiGW (dającej możliwość umorzenia 20%) zakupiło sprzęty na łączną kwotę 2 500 000,00 zł.

Zakupione sprzęty to: pojazdy do odbioru odpadów, bezpylny dwukomorowy i bezpylny trzykomorowy oraz pojazd ciężarowy ze skrzynią ładunkową i HDS. Planowany jest także zakup dodatkowej zamiatarki chodnikowej (realizując swoje usługi spółka codziennie oczyszcza chodniki o łącznej powierzchni 41 400,82 m2).

W roku 2018 w gminach zmienione zostały zasady selektywnego zbierania odpadów, wprowadzone zostały dodatkowe frakcje selektywne. Obecnie są to frakcje papieru – niebieski, żółty – plastik i metal, zielony – szkło, brązowy – odpady biodegradowalne oraz pojemnik resztkowy. Rozdrobienie fakcji spowodowało zwiększenie kursów odbioru odpadów oraz włączenie do floty starych i wyeksploatowanych pojazdów. Po zakupie stare zostaną wycofane z eksploatacji. Dzięki kilku komorom w pojazdach bezpylnych można zbierać kilka frakcji odpadów jednocześnie, a dzięki większej skrzyni ładunkowej opróżniać można więcej pojemników. Pozwoli to nie tylko bardziej efektywniejszą wykorzystać pracę sprzętu ale przede wszystkim zmniejszy ilość zużytego paliwa, a tym samym emisje spalin do środowiska.

Fot. UM Kołobrzeg

0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments